Selamat Hari Raya Waisak 2566 BE
Semoga jiwa kita terus terisi dengan kebaikan, kebenaran, dan welas asih terhadap sesama makhluk.