1

Selamat kepada Muhammad Khalifah Al’farisi dan Estrella J. C. Hetharia yang telah lulus sidang akhir skripsi.