6

Selamat kepada Soraya dan Vincent Jonathan yang telah lulus sidang akhir skripsi.